Σήμερα οι δραστηριότητες της εταιρείας Etra Publishing κατανέμονται σε 3 βασικούς τομείς:

Εκδόσεις
Δημιουργικό
Εκδηλώσεις - Σεμινάρια


Εκσυγχρονίζοντας την επιχείρησή μας μπορούμε από το 2004 και προσφέρουμε ποιοτικές:

  • Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης
  • Μικρό τιράζ βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.


Επίσης αναλαμβάνουμε τη στοχευμένη διανομή του ενημερωτικού σας υλικού στο μοναδικό μας δίκτυο που ξεπερνά τα 950 σημεία διανομής πανελλαδικά.